Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu
w Budżecie Obywatelskim Przasnysza 2021

Zasady głosowania:

  • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Przasnysz. 
  • W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia/ubezwłasnowolniona, do karty do głosowania należy załączyć odpowiednią zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie lub osobiście w wyznaczonym punkcie konsultacyjnym.
  • Głosujący wybiera dowolną liczbę projektów, aż do wyczerpania przeznaczonej puli środków. Każdy z mieszkańców ma do rozdysponowania 300 tys. zł.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. 
  • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
  • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie pięciu głosów.
  • Głosowanie trwać będzie od 2 do 27 października 2020 r.
  • Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.
Wstecz

Krok 1 z 3: Wybór projektów

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Masz do rozdysponowania 300 000 zł

Rozdysponowałeś: 0 z 300 000 zł     Zostało: 300 000 zł

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przasnysz jest Burmistrz Przasnysza, z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz.
2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres: oc@przasnysz.um.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Przasnysz na rok 2021. Podstawą przetwarzania danych jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 .), zgodnie z art.6 ust 1 lit.c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez zgody na ich przetwarzanie nie jest możliwe uczestnictwo w Budżecie Obywatelskim Miasta Przasnysz.
5. Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu będą powierzone firmie wybranej do realizacji projektu na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Firma będzie przetwarzać powierzone dane 1 w okresie nie dłuższym niż do końca roku w którym odbywa się głosowanie nad Budżetem Obywatelskim Miasta Przasnysz wyłącznie w celu obsługi technicznej procesu.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy
Na podane dane została wydana karta do głosowania
Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.
Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.
Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.
Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.
Projekt nieuprawniony do głosowania
Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.
Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.
Kod z orbazka jest nieprawidłowy
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1

"RYBY NIE TYLKO NA NIBY - AKWARIUM MORSKIE W JEDYNCE"

Projekt zakłada utworzenie akwarium morskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu. Realizacja tego pomysłu stworzy możliwości przeprowadzania atrakcyjnych zajęć edukacyjnych z zakresu przyrody i  biologii w oparciu o naturalne okazy występujące w środowisku morskim. Dostęp do tego typu obiektu w okolicy jest bardzo ograniczony, a odległość i koszty związane z dotarciem do takich obiektów sprawiają, że nieliczni młodzi mieszkańcy naszego miasta mogą oglądać akwaria morskie. Dlatego też budowa takiego akwarium da nowe możliwości społeczności lokalnej. Akwarium w przasnyskiej szkole będzie istotnym, nietuzinkowym i bardzo atrakcyjnym narzędziem edukacji ekologicznej. Pozwoli, przasnyskim przedszkolakom i uczniom zobaczyć na własne oczy fascynujący i bardzo ciekawy, ale odległy dla nich morski świat.
45 000 zł
2

,,Sensoryka dla Smyka"

Ścieżka sensoryczna będzie innowacyjną inwestycją zarówno na terenie miasta jak i powiatu służącą wszystkim mieszkańcom, a w szczególności dzieciom, które na pewno bardzo chętnie będą korzystały z takiej formy zabawy i terapii. Kolorowy piasek w piaskownicach i pozostałe urządzenia zabawowe zapewnią doskonałą zabawę i korzystnie wpłyną na rozwój i wyobraźnię dzieci. Ławeczki umożliwią dzieciom i rodzicom odpoczynek. Ten nowatorski projekt na pewno zachęci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
50 000 zł
3

Świąteczny Przasnysz - iluminacje głównych ulic w Przasnyszu

Projekt polega na zakupie i montażu iluminacji świątecznej, która byłaby wystawiona w okresie od 06.12 do 02.02 każdego roku przy głównych ulicach Przasnysza, w rynku miejskim oraz w miejscach ogólnodostępnych, często odwiedzanych przez mieszkańców i nie tylko. Do dekoracji bożonarodzeniowych dotychczas zakupionych dołączą nowe, takie które swoim blaskiem rozświetlą ulice i wprowadzą cudowny klimat świąt Bożego Narodzenia.
48 000 zł
4

Poprawa infrastruktury i dostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3

W ramach projektu zostanie wykonany chodnik prowadzący do placu zabaw, zamontowane zostaną ławki i kosze na śmieci oraz kamery
23 775 zł
5

Kino plenerowe w Przasnyszu

Projekt polega na zakupie niezbędnej infrastruktur, która zapewni miastu możliwość korzystania z kina plenerowego na stałe, bez generowania kosztów związanych z wynajmowaniem firm zewnętrznych do realizowania pokazów filmowych. Kino plenerowe to świetny sposób na spędzenie przyjemnego wieczoru wiosną i w lecie. Łatwo dostępna i bezpieczna forma obcowania ze sztuką filmową w czasie pandemii oraz odpowiedź na niedogodności i ograniczenia związane ze zbliżającym się remontem Domu Kultury i sali kinowej. Do dyspozycji mieszkańców Przasnysza i przybyłych gości oddana będzie infrastruktura niezbędna do realizowania filmowych pokazów plenerowych w różnych lokalizacjach. Dodatkowo będzie istniała możliwość prezentowania relacji z ważnych wydarzeń sportowych tj. mecze piłkarskie. Projekt zapewni świetną zabawę dla mieszkańców Przasnysza i otworzy duże możliwości dla uświetnienia lokalnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych o nową formę przekazu.
49 600 zł
6

Konserwacja figury św. Rocha wraz z przebudową postumentu

Projekt polega na konserwacji figury wraz z położeniem na niej polichromii oraz przebudowa postumentu polegająca na przywróceniu mu pierwotnego kształtu.
50 000 zł
7

Kwiaty oraz ozdobne krzewy na ulicy Orlika

Wielu mieszkańców osiedla Orlika zgłaszało potrzebę nasadzenia większej ilości kwiatów w obrębie osiedla. Tęsknotę za zielenią i kwiatami widać po intensywności zieleni balkonowych, wciąż trwałej tradycji ogródków podbalkonowych na wspólnej przestrzeni. Jako zarząd osiedla nr 6 chcemy wyjść do mieszkańców z inicjatywą i zgodnie zachęcić do głosowania na propozycję nasadzenia ozdobnych krzewów - hortensji i kaliny oraz bylin wieloletnich, które będą cieszyły nasze oczy.
45 000 zł
8

Zakup i montaż stojaków rowerowych na terenie miasta Przasnysz

Celem projektu jest montaż sieci stojaków na rowery, do których będzie można bezpiecznie przypiąć rower. Uzasadnienie Można zaobserwować, że Przasnyszanie często wybierają rower jako środek transportu po mieście, zarówno w celach rekreacyjno-sportowych, jak i jako dojazd do pracy czy sklepu. Skorzystają więc na tym mieszkańcy w każdym wieku: dorośli oraz dzieci. Aby wyjść na przeciw potrzebom mieszkańców, proponuję zakup oraz montaż stojaków rowerowych, aby można było bezpiecznie przypiąć rower przed wejściem do budynku, zamiast opierać pojazd o ścianę czy barierkę, gdzie często jest problem z zamocowaniem zapinania (np. przy blokach czy targowisku). Zapewni to bezpieczeństwo roweru oraz zapobiegnie ewentualnej kradzieży
27 500 zł
9

Utworzenie grupy rekonstrukcyjnej „Sarmacja”

Utworzenie grupy rekonstrukcyjnej „SARMACJA” na bazie Zespołu Tańców Historycznych – Szlacheckich. Rozszerzy ofertę dla publiczności miasta i powiatu Przasnyskiego o elementy jakie mają grupy rekonstrukcyjne, a więc oprócz tańców narodowych będzie możliwość zaprezentowania, scenek walk bronią białą, jazdę konną co podniesie atrakcyjność występów.
50 000 zł
10

Doposażenie Skateparku - Na Skateparku jeździmy i dobrze się bawimy

Skate Park w Przasnyszu po długim okresie zamknięcia został w sierpniu 2020 roku zmodernizowany oraz przywrócony do użytkowania dla dzieci i młodzieży. Duża ilość zainteresowanej młodzieży z korzystania z wyremontowanych urządzeń oraz ich stosunkowo niewielka ilość, powoduje, że chętnych jest więcej od możliwości sprzętowych. Zachodzi potrzeba doposażenia Skate Parku w urządzenie typu piramida, które jest bezpieczne i bardzo wszechstronne oraz popularne. Dzięki temu będzie z niego mogła korzystać większa liczba dzieci i młodzieży oraz w sposób bezpieczniejszy i bardziej różnorodny. Dzieci i młodzież nie będą musiały kumulować się na istniejących urządzeniach, a będą miały swobodniejszy i urozmaicony dostęp do Skate Parku.
50 000 zł
11

Zakup sprzętu nagłaśniającego imprezy plenerowe organizowane w mieście Przasnysz.

Założeniem projektu jest zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, który będzie używany podczas organizacji imprez plenerowych. W mieście Przasnysz coraz więcej organizuje się tego typu imprezy m.in. : Jarmark Staropolski, Jarmark Bożonarodzeniowy, Sylwester Miejski, Pożegnanie Lata, Festiwal Światła i wiele innych koncertów plenerowych i pikników rodzinnych na terenie miasta. Wiele mieszkańców uczestniczy w takich wydarzeniach, co świadczy że jest duża potrzeba organizacji takich imprez. Miasto Przasnysz organizując plenery do tej pory korzystało z usług firm zewnętrznych, co znacznie zwiększa koszty imprez plenerowych. Zakupiony sprzęt będzie pomocny przy organizacji i współpracy różnych wydarzeń kulturalnych wszystkim instytucjom kultury, stowarzyszeniom, szkołom, przedszkolom, parafiom, itd. na terenie miasta. Zachęcamy do głosowania na ten projekt, który wzbogaci ofertę kulturalną w mieście.
50 000 zł
12

Dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci i wszystkich użytkowników w ruchu drogowym

Projekt przewiduje montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości z napisem zwolnij i czterech znaków aktywnych w okolicach przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu na ulicy Orlika.
45 720 zł

Brak projektów

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko 5 kodów na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.