Wybrany do głosowania

1 Zakup i instalacja stołów piknikowych wraz z ławkami/siedziskami

Koszt: 36 000 zł

Autor projektu: Teresa Mendrzycka

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni do organizowania spotkań seniorów na wolnym powietrzu, w celu organizowania pikników, pieczenia kiełbasek. W Parku Miejskim brakuj... więcej »

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni do organizowania spotkań seniorów na wolnym powietrzu, w celu organizowania pikników, pieczenia kiełbasek. W Parku Miejskim brakuje miejsca na konsumpcję- stołów wraz z ławkami podczas wspólnego biesiadowania, pieczenia kiełbasek na ognisku.

Wybrany do realizacji

2 Na WEMBLEY- u trampoliny mamy, więc całymi rodzinami o zdrowie dbamy.

Koszt: 50 000 zł

Autor projektu: Wioletta Wilga

Projekt przedstawia koncepcję doposażenia już istniejącego placu zabaw dla dzieci na boisku "Wembley" położonego przy ul. Orlika 23 w Przasnyszu w dwa zestawy trampolin :... więcej »

Projekt przedstawia koncepcję doposażenia już istniejącego placu zabaw dla dzieci na boisku "Wembley" położonego przy ul. Orlika 23 w Przasnyszu w dwa zestawy trampolin :3 kwadratowe oraz 3 okrągłe.Trampoliny będą przeznaczone dla dzieci, młodzieży i seniorów. Montaż trampolin nastąpi poprzez wkopanie ich w ziemi na głębokości ok. 50 cm.

Wybrany do głosowania

3 Doposażenie placu zabaw na terenie Osiedla przy ul. Zawodzie 4H

Koszt: 40 000 zł

Autor projektu: Katarzyna Orłowska

Projekt polega na budowie ogrodzenia dla placu zabaw, który powstał w ramach budżetu partycypacyjnego w roku 2018 r. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzie... więcej »

Projekt polega na budowie ogrodzenia dla placu zabaw, który powstał w ramach budżetu partycypacyjnego w roku 2018 r. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, korzystających z zamontowanych na nim urządzeń. A także doposażenie placu zabaw o kolejne urządzenia, a także strefę wypoczynku dla rodziców oraz kosze na śmieci.

Wybrany do głosowania

4 Zakup i instalacja ławek betonowych z oparciami oraz koszy betonowych na śmieci

Koszt: 11 200 zł

Autor projektu: Ewa Jędryszczak

Projekt jest potrzebny osobom w różnym wieku, które lubią spędzać czas na powietrzu: spacerowicze, rowerzyści, marsze z kijkami, spacery z dziećmi. Większość ulic, chocia... więcej »

Projekt jest potrzebny osobom w różnym wieku, które lubią spędzać czas na powietrzu: spacerowicze, rowerzyści, marsze z kijkami, spacery z dziećmi. Większość ulic, chociażby ul. Kolejowa, jest pozbawionych ławek – miejsc odpoczynku czy koszy na śmieci. Brak ławek zniechęca do spacerów w tym rejonie i piękne ulice nie są w pełni wykorzystane. Sądzę, że ławki zachęcą mieszkańców Przasnysza do częsts

Wybrany do realizacji

5 Rozbudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 3

Koszt: 49 999,99 zł

Autor projektu: Urszula Wasilewska

Doposażenie już istniejącego placu zabaw w 6 nowych urządzeń zabawowych niezbędnych do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci

Wybrany do głosowania

6 Mała infrastruktura , duża integracja

Koszt: 40 000 zł

Autor projektu: Grzegorz Herubiński

Projekt będzie polegał na zakupie małej infrastruktury takiej jak stoły, krzesła namioty, które pozwolą w dowolnej części miasta zbudować miasteczko na warsztat, czy osi... więcej »

Projekt będzie polegał na zakupie małej infrastruktury takiej jak stoły, krzesła namioty, które pozwolą w dowolnej części miasta zbudować miasteczko na warsztat, czy osiedlowy piknik. Sprzęt mogłyby wypożyczać organizacje pozarządowe, instytucje kultury, na wydarzenia integrujące mieszkańców

Wybrany do realizacji

7 Akcja segregacja

Koszt: 50 000 zł

Autor projektu: Justyna Wolińska

Projekt zakłada zakup oraz montaż koszty do segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta Przasnysz z uwzględnieniem osiedli socjalnych jak ul. Zawodzie 4, Szpitalna.

Wybrany do realizacji

8 „ Chodź pobawisz się z nami”. Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu

Koszt: 49 238,20 zł

Autor projektu: Agnieszka Jaśkiewicz

Na istniejącym placu zabaw zostaną dokupione i zamontowane nowe urządzenia niezbędne do stymulowania rozwoju i sprawności fizycznej dzieci. W skład urządzeń wchodzić będą... więcej »

Na istniejącym placu zabaw zostaną dokupione i zamontowane nowe urządzenia niezbędne do stymulowania rozwoju i sprawności fizycznej dzieci. W skład urządzeń wchodzić będą urządzenia zabawowe, których przykładowe zdjęcia zamieszczono w załączniku.

Wybrany do głosowania

9 Konserwacja figury św. Rocha wraz z przebudową postumentu

Koszt: 50 000 zł

Autor projektu: Waldemar Krzyżewski

Projekt polega na konserwacji figury św. Rocha oraz przebudowa postumentu polegająca na przywróceniu mu pierwotnego kształtu

Wybrany do realizacji

10 Wymiana nawierzchni na już istniejącym placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu

Koszt: 45 050,92 zł

Autor projektu: Agnieszka Rurkowska

Założeniem projektu jest wymiana na już istniejącym placu zabaw nawierzchni z piasku na bezpieczną nawierzchnię z płytek SBR

Wybrany do realizacji

11 Plastusiowy plac zabaw

Koszt: 45 600 zł

Autor projektu: Bożena Górowska Aneta Kulesza

Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci od 2 do 10 r.ż. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym na placu Miejskiego Przedszko... więcej »

Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci od 2 do 10 r.ż. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym na placu Miejskiego Przedszkola nr 1

Poprzedni projekt
Następny projekt